Pasivní domy


Neopor

Nová generace tepelné izolace

Řešením jak zlepšit tepelně izolační vlastnosti EPS se ukazuje na nanočástice rozemletý grafit, kterým je rovnoměrně vyplněná pevná fáze EPS.

Neopor izolační materiál budoucnosti.

Neopor® je chráněná značka firmy BASF, pod kterou se skrývá nová generace Expandovaného polystyrénu (EPS). Na první pohled se od klasického bílého EPS odlišuj svojí stříbrnošedou barvou, která mu mimo exkluzivního vzhledu dodává hlavně na tepelně izolačních vlastnostech.
Jednoduše řečeno, stejná tloušťka tepelné izolace má v neoporovém provedení o 15-20% lepší tepelně izolační účinek.

Molekulární struktura mřížky EPS se skládá z 98% ze vzduchu, který je tepelným vodičem. Pokud jsme chtěli při klasickém EPS zlepšit tepelně izolační schopnost, museli jsme přidáním styrénu snížit objem vzduchu (tepelného vodiče) v jeho struktuře. Klasický EPS patří mezi špičku tepelně izolačních hmot. ale vývoj a snaha šetřit surovinami (ropu) nás posunula k Neoporu®.

Použitím infračervených absorbérů resp. reflektorů v molekulární struktuře Neopor®u se výraznou mírou podařilo zablokovat přestup tepelného záření.Tím se dosáhla už i při velmi nízké objemové hmotnosti výrazně vyšší tepelně izolační schopnost.

Neopor® s objemovou hmotností 15kg/m3 dosahuje λ = 0,032W/mK. Při klasickém bílém EPS by jsme museli použít hmotu s objemovou hmotností minimálně 32kg/m3, aby jsme dosáhli takovéto hodnoty λ, teda víc než dvojnásobek suroviny.

Použitím Neopor®u ve stavebním systému MAXPLUS dosahujeme při velmi malé tloušťce stěny maximální hodnotu tepelné ochrany. Ta je u stavebního systému MAXPLUS na prvním místě. Je určený pro stavebníky, kteří požadují tento exkluzivní stavební materiál, nebo vědí že je to investice, která jim zabezpečí komfortní bydlení, ochranu blízkých, majetku a do budoucna i provozní náklady sníží na minimum.

neopor_logo.jpgneopor_struktura.jpg

neopor_graf.jpgneopor-vlny.jpg