Pasivní domy


Historie systému

TVÁRNICE MED – PRVNÍ GENERACE SYSTÉMU

med10000.jpg

První generace systému nízkoenergetické budovy se stěnami o síle 25cm. Systém MED je moderní, ekologickou a cenově dostupnou stavební technologií výstavby občanských, bytových a průmyslových objektů. Největší využití má při výstavbě rodinných domů. Je vhodný i pro rekreační objekty, výstavbu bazénů apod.

Základem systému je řada stavebních tvárnic z expandovaného pěnového polystyrénu se samozhášivou úpravou, které se pomocí speciálního zámkového systému zasouvají do sebe a vytváří tak obvodové stěny a vnitřní nosné stěny bez použití spojovacích materiálů.

Takto postavené ztracené bednění se vyplní betonovou směsí a vytvoří kompaktní masivní stěnu s oboustrannou tepelnou izolací bez vzniku tepelných mostů v konstrukci. Izolant v interiéru zajišťuje rychlé zvýšení teploty při vytápění, vnější izolant zabraňuje prostupu chladu v zimě a přehřátí v létě. Betonáž je možno provádět strojově za pomoci čerpadla, betonářského sila nebo ručně.

 

TVÁRNICE MEDMAX – DRUHÁ GENERACE SYSTÉMU

medmax350celkovo.jpg

Druhá generace stavebního systému MED vznikla z důvodu stále se zvyšující ceny energií a s rostoucím zájmem o úsporné domy, jejichž základem je velmi dobrý tepelně izolační plášť ve kterém nesmí být tepelné mosty.

Nízkoenergetické a pasivní domy potřebují pro obvodové stěny takové hodnoty tepelných odporů, které se klasickými materiály nedají dosáhnout.

Takovéto stěny je nutno dodatečně zateplit velmi silnou vrstvou izolačního materiálu.

Jiným řešením bylo zvětšení síly izolačních tvarovek v systému MED. Zásadní podmínkou však bylo zachování nízkých nákladů na dopravu.

Tak vznikl rozebíratelný systém MEDMAX.

Tvárnice MEDMAX se skládají ze dvou tvarovek, které se pomocí osmi kusů plastových spojek spojí do tvárnice a to až na stavbě. Rozebíratelnost šetří životní prostředí snížením objemu dopravy, protože rozebíratelné tvárnice zabírají až o polovinu menší prostor při dopravě.

Tvárnice mezi sebou jsou na sucho spojené křížovými zámky, čímž vzniká po betonáži kompaktní stěna bez tepelných mostů a s izolantem z vnitřní i vnější strany.

Izolant v interiéru urychluje zvýšení teploty při vytápění a izolant na vnější straně zabraňuje prostupu chladu v zimě a přehřátí v létě.

Proces ztuhnutí betonu může probíhat i v období mrazů díky oboustranné izolaci stěn. Stavební prvky jsou přesné a lehké, na stavbě není potřebná těžká mechanizace, betonovat se může strojově pomocí čerpadla, betonářského sila nebo ručně.

Systém je doplněný tvarovkami pro ukončení stěn, na vytvoření nadokenních překladů a ostění.

Kombinací těchto tvarovek vzniká ucelený stavební systém, který zabezpečuje nepřekonatelnou tepelnou ochranu budov. Tvarovky ze kterých se skládají tvárnice mají délku 120cm, výšku 25cm a šířku 5cm, 10cm a 15cm. Kombinováním těchto tvarovek vzniká stěna o síle 25cm, 30cm, 35cm, 40cm, nebo 45cm.