Pasivní domy


Komplexní zateplení domů

Komplexní zateplení domů je v současné době díky státním dotacím z programu ZELENÁ ÚSPORÁM velmi výhodným způsobem, jak získat komfortní a velmi úsporné bydlení v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Společnost Ateliér pasivních domů s.r.o. vypracuje kompletní projektovou dokumentaci na tyto stavební úpravy od prvotní energetické studie až po realizační dokumentaci.
Součástí těchto revitalizačních projektů bývá mimo řádného zateplení a výměny oken též vybudování systému řízeného větrání s rekuperací tepla. V kombinaci s instalací nového topného zdroje - kotle na biomasu , případně solárně termických kolektorů je možné efektivně využít veškeré dostupné dotace z programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

Kompletní inženýrská činnost pro povolení, realizaci a kolaudaci těchto staveb je zajišťována v obdobném rozsahu jako pro novostavby pasivních rodinných domů.

Realizace zateplení domů včetně kompletní revitalizace je prováděna ve vysoké kvalitě při dodržení všech zásad a pravidel pro stavby nízkoenergetických a pasivních domů.

Společnost Ateliér pasivních domů s.r.o. zajistí pro každého našeho zákazníka veškeré podklady nezbytné ke získání státní dotace z programu ZELENÁ ÚSPORÁM.