Pasivní domy


Realizace 1.etapy výstavby

V ceně realizace 1. etapy výstavby jsou hlavní konstrukce, které zajišťují pasivní standard domu.

Zemní práce strojní těžení v zemině tř. max. 3
Základy základové pasy z prostého betonu a z bednících tvárnic + betonová mazanina se sítí
Sítě v základech domu vodovod + kanalizace + elektro umístěné v zákledech domu
Hydroizolace a protiradonová zábrana 2 x asfaltové pásy - STŘEDNÍ RIZIKO pod stěnami
Obvodové konstrukce maXplus 450
Vnitřní svislé nosné konstrukce maXplus 250
Stropní konstrukce ŽB monolitický strop s vložkami MED10 - celková tl . 250 mm nebo ŽB prefabrikovaný strop
Komín těsný komín pro napojení peletových kamen v OP
Schodiště železobetonová deska
Krov dřevěné vazníky, klasický krov hambálkové nebo vaznicové soustavy
Střešní krytina betonová tašková krytina, asfaltový šindel , měkčené PVC pro ploché střechy
Klempířské prvky titanzinek 1. etapa - okapy a háky bez žlabů a svodů
Tepelná izolace střechy minerální izolace tl . 500mm
Tepelná izolace základů obklad extrudovaným plystyrenem tl . 100mm
Vzduchotěsná zábrana podkroví (sřech-a) OSB desky na dřevěný rošt s přelepením spár
Okna pro pasivní domy - U=0,8W/m2.K
Zdravotechnické rozvody kanalizace PVC - potrubí v nosných stěnách