Pasivní domy


Realizace staveb pasivních domů

 

Společnost Ateliér pasivních domů s.r.o. zajišťuje realizace staveb pasivních domů v nejvyšší kvalitě. Podrobně vypracovaná projektová dokumentace, vhodně navržené materiály a přísný dohled na dodržování všech zásad a pravidel pro realizace pasivních domů jsou zárukou, že dokončený dům bude odpovídat představám investora. Rozsah realizace stavby si může investor objednat dle svých představ o průběhu provedení celé stavby. Firma nabízí několik variant dodávek dle stupně dokončenosti. Cena za tyto dodávky vychází ze základních rozpočtových nákladů uvedených v ceníku. Na základě těchto cen je vypracovaná cenová kalkulace na dodávku stavby dle lokality umístění stavby s přihlédnutím k místním a časovým podmínkám. V cenách typových projektů nejsou přípojky, oplocení, zpevněné plochy, sadové úpravy. Tyto vnější objekty mohou být oceněny a dodány dle požadavku investora.