Pasivní domy


Pasivní domy

Každý, kdo se rozhodl pro stavbu rodinného domu určitě přemýšlí o tom, jak postavit dům, který by splňoval veškeré požadavky na pohodlné bydlení s minimálními náklady na provoz tohoto domu. Otázka pořizovacích nákladů stavby hraje samozřejmě významnou roli v rozhodování, zda je tato investice reálná a samozřejmě též rentabilní.

Fenoménem dnešní doby ve výstavbě rodinných domů se staly  domy nízkoenergetické a domy pasivní. O těchto stavbách bylo publikovánojiž mnoho článků v odborném tisku a popularitě se těší i ve sdělovacích prostředcích. Stavby nízkoenergetických domů jsou dnes již běžnou záležitostí a projekty i realizace těchto staveb nabízí řada firem. Tyto domy se liší od “běžných” pouze zvýšenou tepelnou izolací stěn, střechy, podlahy a kvalitnějšími okny. Pořizovací náklady nízkoenergetickcých domů jsou oproti běžným domům vyšší o cca 10-15 %. Úspora provozních nákladů těchto domů se projeví snížením nákladů na vytápění o cca 20-25%.


Pasivní domy se však oproti domům nízkoenergetickým odlišují především v celkové energetické koncepci, která ovlivňuje konstrukci tvar a orinetaci těchto domů. Představy o tom, e se v pasivním domě nemusí topit jsou mylné. Díky dostate ně silné tepelné izolaci stěn, střechy, podlahy nad terénem, pou ití kvalitních oken s trojskly a dokonalé těsnosti obálky domu jsou tepelné ztráty domu pouze 2,5-3,5 kW. Princip pasivních domů spočívá ve využití pasivních tepelných zisků od slunce, provozu domácnosti (vaření, praní, žehlení....), spotřebičů (televizory, počítače, audio a video technika), osvětlení (běžný pasivní dům vytopí 30 žárovek o výkonu 100W), ale i od obyvatel domu (člověk v klidu má tepelný výkon 80W).

 

Zatřídění domů do příslušné kategorie dle energetické náročnosti se provádí podle potřeby tepla na vytápění za rok vztažené na 1 m2 vytápěné podlahové plochy
TYP DOMU kWh/m2 rok
Běžná stavba rodinného domu 80-140
Nízkoenergetický dům do 50
Pasivní dům do 15
Dům s nulovou potřebou tepla na vytápění do 15
Energeticky nulový dům 0

 

Systém teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací zjišťuje dokonale tepelnou pohodu v domě.V centrální jednotce se vzduch zbavuje nečistot a alergenů a ohřívá se na požadovanou teplotu. Energetickým zdrojem pro ohřev vzduchu bývá elektokotel, kotel na dřevo nebo pelety, krb s teplovodním výměníkem atp. V kombinaci se zemním výměníkem umí systém v létě též ochlazovat vzduch v domě. Ekonomicky výhodnou variantou je též systém odděleného rekuperačního větrání s klasickým teplovodním, či jiným vytápěcím systémem.

domek.jpg

Vzduchotechnická zařízení od společnosti Atrea s.r.o. jsou zárukou, že dům bude spolehlivě a úsporně dýchat a topit. Systém teplovzdu ného vytápění a větrání s rekuperací zji ťuje dokonale tepelnou pohodu v domě. V centrální jednotce se vzduch zbavuje ne istot a alergenů a ohřívá se na po adovanou teplotu. Energetickým zdrojem pro ohřev vzduchu bývá elektokotel, kotel na dřevo nebo pelety, krb s teplovodním výměníkem atp. V kombinaci se zemním výměníkem umí systém v létě té ochlazovat vzduch v domě. Solární systém pro ohřev u itkové a topné vody mů e být té po ur itou ást roku nezanedbatelným alternativním zdrojem tepla v místech, která mají dostatek slunečných dní.

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že návrh a realizace pasivního domu není snadnou záležitostí a je proto vhodné projektovou přípravu stavby a realizaci stavby svěřit firmě, která má již s těmito stavbami zkušenosti.

 

Aby mohl být dům nazýván pasivním, musí současně splňovat všechny tyto parametry.
Potřeba tepla na vytápění do 15,0 kWh/m2.rok
Celková potřeba primární energie do 120,0 kWh/m2.rok
Celková neprůvzdušnost n50 do 0,6 h-1

 

PENB.jpg

Každému zájemci o stavbu pasivního domu poskytneme v našem ateliéru veškeré potřebné informace včetně kompletního servisu od projektu přes povolení až po realizaci stavby pasivního domu na klíč nebo dle dohotnutého rozsahu dodávky.

Výhody pasivního domu spočívají především v úspoře až 75% energií potřebných pro vytápění, větrání a chlazení domu. Pořizovací náklady pasivního domu jsou oproti běžným domům vyšší o 25 - 35%. V literatuře se někdy uvádí, že navýšení nákladů je pouze10 -15 %, avšak toto číslo je v praxi nereálné. Pasivní dům je zárukou zdravého, čistého a ekologického bydlení s efektivním využitím energií z přírodních zdrojů a z běžného provozu domácnosti. Obyvatelé pasivního domu nejsou stavbou samotnou, ani použitou technologií nijak omezováni.