Pasivní domy


Kolaudace stavby

Kolaudační řízení zakončené vydáním kolaudačního rozhodnutí je podmínkou pro řádné užívání dokončené stavby každého domu. Společnost Ateliér pasivních domů s.r.o. zajistí v případě zájmu investora veškeré činnosti spojené s kolaudačním řízením v tomto rozsahu:

- koordinace předání všech dokladů nezbytných pro kolaudační řízení

- kontrola dokumentace skutečného provedení stavby

- vypracování návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí

- účast při kolaudačním řízení

- dozor nad odstraněním vad a nedodělků dle KŘ v potřebné kvalitě a předepsané lhůtě

- zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí