Pasivní domy


Inženýrská činnost

Stavbu každého domu je možné rozdělit do několika etap, z nichž každá má svá specifika a pro zdárný průběh realizace stavby je třeba každé věnovat patřičnou pozornost. Společnost Ateliér pasivních domů s.r.o. nabízí všem klientům kompletní servis při zajištění všech činností spojených s každou etapou stavby domu.

 

1. PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA STAVBY

Problematika projektové přípravy stavby je popsána v části Individuální projekty a Typové projekty

 

2. AUTORSKÝ DOZOR

Kvalitně vypracovaný projekt pasivního domu je prvním krokem ke zdárné realizaci stavby. Bez aktivně vykonávaného autorského dozoru by však nebylo možné zajistit, že realizace stavby proběhne přesně dle projektové dokumentace a dům bude mít navržené parametry.

Společnost Ateliér pasivních domů s.r.o. zajišťuje výkon autorského dozoru u všech projektů v tomto rozsahu:


- kontrola dodržování schválené projektové dokumentace
- účast na kontrolních dnech stavby
- kontrola použitých materiálů během realizace stavby
- přejímka rozhodujících etap realizace výstavby
- přejímka rozhodujících konstrukcí před zakrytím
- účast při provádění blowerdoor testu a ostatních rozhodujících zkouškách